نویسنده = محمدرضا اصغری
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و فعالیت آنزیمی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

ساوه واعظی هریس؛ محمدرضا اصغری؛ علیرضا فرخزاد؛ زهرا یوسفی


2. تأثیر پوتریسین و کم محلول‌دهی بر برخی صفات کیفی و عملکرد میوه توت‌فرنگی رقم سابرینا در شرایط هیدروپونیک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 60-70

فریدون احمدی؛ محمدرضا اصغری؛ رامین حاجی تقی لو


3. تأثیر کاربرد پس از برداشت گاماآمینوبوتیریک اسید و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات بیوشیمیایی آلو رقم شابلون

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 18-28

بهروز همت جو؛ محمدرضا اصغری؛ حمید حسن‌پور


5. بررسی اثرات اسانس مرزنجوش بر خواص کیفی و بیوشیمیایی میوه گیلاس رقم تک‌دانه مشهد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-69

چنور حسینی؛ محمدرضا اصغری؛ مریم خضری


6. تأثیر کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر رشد قارچ بوتریتیس و کیفیت میوه-های انگور ریش‌بابای قرمز (Vitis vinifera L.)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-30

رامین حاجی تقی لو؛ رسول جلیلی مرندی؛ محمدرضا اصغری؛ سیاوش همتی