نویسنده = ساوه واعظی هریس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و فعالیت آنزیمی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

ساوه واعظی هریس؛ محمدرضا اصغری؛ علیرضا فرخزاد؛ زهرا یوسفی