نویسنده = حسینعلی اسدی‌قارنه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر میان‌پایه بر برخی عناصر کم مصرف برگ در برخی ارقام تجاری پسته

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

یوسف رفیعی؛ حسینعلی اسدی‌قارنه؛ مصطفی قاسمی


2. ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه هشت رقم انار محلی در منطقه نجف‌آباد اصفهان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-126

رسول جلالی جلال‌آبادی؛ حسینعلی اسدی‌قارنه