کلیدواژه‌ها = محلول‌پاشی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

بهرام عابدی؛ مهدی آران؛ علی تهرانی فر؛ مهدی پارسا؛ سهراب داورپناه؛ ایوب مزارعی


2. اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته رقم احمد آقایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-106

صابر تراب احمدی؛ بهرام عابدی؛ سید فرهاد صابرعلی


3. تأثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-17

بهرام عابدی؛ مهدی آران؛ علی تهرانی‌فر؛ مهدی پارسا؛ سهراب داورپناه؛ ایوب مزارعی