کلیدواژه‌ها = آبیاری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه‌ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M9

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

حسین صدقیان‌زاده؛ سیدجلال طباطبایی؛ یاور شرفی