کلیدواژه‌ها = سطح برگ
تعداد مقالات: 3
1. اثر قارچ میکوریز و تغذیه فسفر بر خصوصیات میوه سه رقم بادام دیم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

سیدعلی‌آقا میرطالبی؛ اعظم جعفری؛ مصطفی شیرمردی؛ محمدآقا لطف‌الهی


2. اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه رویشی بر شاخص‌های فتوسنتز و عملکرد تمشک سیاه ‌‌بی‌خار (Rubus fruticosis aggr.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-101

مهدی حدادی‌نژاد؛ علیرضا عفتی؛ کامران قاسمی


3. اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته رقم احمد آقایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-106

صابر تراب احمدی؛ بهرام عابدی؛ سید فرهاد صابرعلی