کلیدواژه‌ها = سیب
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه‌ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M9

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

حسین صدقیان‌زاده؛ سیدجلال طباطبایی؛ یاور شرفی


2. ارزیابی هیبریدهای سیب برای شناسایی و گروه بندی نتاج زودبارده، زود-متوسط‏رس با عملکرد بالا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-173

نرجس مالایی؛ حسن حاج نجاری؛ سیدعلی پیغمبری


3. ارزیابی شاخص‌های رشدی، عملکرد و تناوب باردهی برخی ارقام سیب وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-46

قاسم حسنی؛ حسن حاج نجاری؛ محسن پیرمرادیان


4. اثر آسکوربات کلسیم بر تغییرات کیفی میوه سیب رقم گلدن‌دلشیز طی نگهداری در سردخانه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-94

ابراهیم ایرانی؛ موسی ارشد؛ محمدجواد نظری‌دلجو