کلیدواژه‌ها = تمام گل
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر محلول‌پاشی برگی پوترسین و اسپرمین بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و اجزای عملکرد میوه پسته رقم اوحدی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

احمد رئوفی؛ مجید راحمی؛ سحر صداقت؛ مریم زارع


2. اثر غلظت‌های مختلف بنزیل‌آدنین بر میزان تنک، خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه درآلوی رقم "قطره طلا"

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

شاهرخ پیری؛ جعفر حاجی‌لو؛ غلامرضا دهقان