کلیدواژه‌ها = رنگیزه‌های فتوسنتزی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

بهرام عابدی؛ مهدی آران؛ علی تهرانی فر؛ مهدی پارسا؛ سهراب داورپناه؛ ایوب مزارعی


2. تأثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-17

بهرام عابدی؛ مهدی آران؛ علی تهرانی‌فر؛ مهدی پارسا؛ سهراب داورپناه؛ ایوب مزارعی


4. تأثیر محلول‌پاشی اوره و اسید بوریک بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد گردوی "پوست کاغذی" (.Juglans regia L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-55

حلیمه شمس الدینی؛ مسعود خضری؛ زهرا پاک کیش