کلیدواژه‌ها = تشکیل ‌میوه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سازگاری گرده‏افشانی و انتخاب گرده‏زای مناسب برای رقم تجاری بادام شاهرود 12

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

موسی رسولی؛ علی جعفری‌طائمه؛ مصطفی رحمتی‌جنیدآبادی؛ عباسعلی جنتی‌زاده