کلیدواژه‌ها = درصد زنده‌مانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تاریخ‌های کشت بر رشد و درصد زنده‌مانی موز رقم "Dwarf Cavendish"

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 54-64

ابراهیم لطیفی‌خواه؛ سیده مینا طباطبایی؛ عزیز تراهی؛ حجت دیالمی