کلیدواژه‌ها = انگور
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد محلول‌پاشی برگی روی در کاهش اثرات سمیت بور در دو رقم انگور

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

سکینه توکلی؛ جعفر امیری؛ محسن برین


2. برآورد ارزش اصلاحی برخی صفات پومولوژیک در ارقام انگور آذربایجان غربی با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 126-138

میترا رازی؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ محمد اسماعیل امیری؛ پدرو مارتینز گومز


3. تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در تعدادی از ارقام تجاری داخلی و خارجی انگور

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-142

حامد دولتی بانه؛ جمال احمدآلی؛ موسی رسولی


4. بررسی مقدماتی صفات کمی و کیفی میوه ارقام انگور روسی در شرایط اقلیمی ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 24-36

حامد دولتی بانه؛ ولی‌اله رسولی