کلیدواژه‌ها = انگور
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در تعدادی از ارقام تجاری داخلی و خارجی انگور

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-142

حامد دولتی بانه؛ جمال احمدآلی؛ موسی رسولی


2. بررسی مقدماتی صفات کمی و کیفی میوه ارقام انگور روسی در شرایط اقلیمی ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 24-36

حامد دولتی بانه؛ ولی‌اله رسولی