کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
تعداد مقالات: 4
3. اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه رویشی بر شاخص‌های فتوسنتز و عملکرد تمشک سیاه ‌‌بی‌خار (Rubus fruticosis aggr.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-101

مهدی حدادی‌نژاد؛ علیرضا عفتی؛ کامران قاسمی


4. تأثیر تناوب باردهی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-72

هاجر رضایی‌کلج؛ اصغر ابراهیم زاده؛ علی سلیمانی؛ لمیا وجودی مهربانی