کلیدواژه‌ها = اسید سالیسیلیک
اثر ترکیبات مختلف بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در درختان فندق

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402

10.30466/rip.2022.54013.1217

سعید بهرامی؛ شکراله حاجی وند؛ سارا سعادتمند؛ مجتبی فتحی


تأثیر کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر رشد قارچ بوتریتیس و کیفیت میوه-های انگور ریش‌بابای قرمز (Vitis vinifera L.)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 15-30

رامین حاجی تقی لو؛ رسول جلیلی مرندی؛ محمدرضا اصغری؛ سیاوش همتی