با کمال مسرت و خوشوقتی به اطلاع می رساند مجله پژوهش های میوه کاری به عنوان اولین و تنها مجله علمی پژوهشی حوزه میوه کاری کشور از شماره پاییز و زمستان 1396 موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. این موفقیت را به جامعه علوم باغبانی کشور تبریک عرض می نماییم.

 

*این نشریه از  قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند.

*به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که هزینه چاپ مقاله در مجله پژوهش‏ های میوه‏ کاری رایگان بوده و هیچ پولی از نویسندگان دریافت نمی گردد.  

  • داوران محترم مجله پژوهش های میوه کاری لطفا جهت پرداخت حق الزحمه داوری، اطلاعات حساب بانکی خود را در سامانه تکمیل بفرمایید.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، شهریور 1401 

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سیب بومی سیستان با استفاده از نشانگرهای IRAP وREMP

10.30466/rip.2021.53285.1155

محتبی شهرکی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ لیلا فهمیده؛ مهدی آران


اثر کودهای کمپوست زباله شهری و باکتری‌های محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی درخت توت سیاه (Morus nigra)

10.30466/rip.2021.53415.1167

عیسی ابراهیمی؛ رضا صورتی زنجانی؛ حسن حسنی؛ محمد حسین رضادوست؛ اسماعیل کامران؛ یوسف خیر خواه رحیم آباد؛ شهلا نعمت الهیان


تاثیرمحیط‌های کشت پایه و مواد تنظیم کننده‌ رشد در پرآوری و پینه‌زایی ریزنمونه‌های قره‌قاط (Vaccinum arctostaphylos L.)

10.30466/rip.2022.52577.1094

بهناز رضازاده؛ علیرضا قنبری؛ یونس پوربیرامی هیر؛ موسی ترابی گیگلو؛ موسی زارعی؛ حسن قربانی قوژدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی ویراستار
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی