با کمال مسرت و خوشوقتی به اطلاع می رساند مجله پژوهش های میوه کاری به عنوان اولین و تنها مجله علمی پژوهشی حوزه میوه کاری کشور از شماره پاییز و زمستان 1396 موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. این موفقیت را به جامعه علوم باغبانی کشور تبریک عرض می نماییم.

 

*این نشریه از  قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند.

*به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که هزینه داوری و چاپ مقاله در مجله پژوهش‏ های میوه‏ کاری رایگان بوده و هیچ پولی از نویسندگان دریافت نمی گردد.  

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، اسفند 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی ویراستار
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی