با کمال مسرت و خوشوقتی به اطلاع می رساند مجله پژوهش های میوه کاری به عنوان اولین و تنها مجله علمی پژوهشی حوزه میوه کاری کشور از شماره پاییز و زمستان 1396 موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. این موفقیت را به جامعه علوم باغبانی کشور تبریک عرض می نماییم.

 

*این نشریه از  قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند.

*به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که هزینه چاپ مقاله در مجله پژوهش‏ های میوه‏ کاری رایگان بوده و هیچ پولی از نویسندگان دریافت نمی گردد.  

  • داوران محترم مجله پژوهش های میوه کاری لطفا جهت پرداخت حق الزحمه داوری، اطلاعات حساب بانکی خود را در سامانه تکمیل بفرمایید.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، اسفند 1401 

بررسی تنوع ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ریخت شناسی نمونه های اهلی و وحشی انار ایران

10.30466/rip.2021.53557.1178

فضل ربی عزیزی؛ مهدی شریفانی؛ مهدی علیزاده؛ محمدرضا وظیفه شناس؛ صادق آتشی


تاثیر تیمارهای پرتوتابی UV-C و فراصوت بر انبارمانی میوه چیکو

10.30466/rip.2022.53730.1193

قنبر نژادسبحانی؛ عبدالمجید دستجردی؛ منصوره شمیلی؛ مصطفی قاسمی


تعیین شاخص تناوب باردهی برخی ارقام زیتون در منطقه طارم استان زنجان

10.30466/rip.2021.53736.1194

ابراهیم دستکار؛ علی سلیمانی؛ مهدی طاهری؛ زهرا یوسفی؛ کریم مصطفوی؛ عزیز عبدالهی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی ویراستار
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی