تأثیر پوتریسین و کم محلول‌دهی بر برخی صفات کیفی و عملکرد میوه توت‌فرنگی رقم سابرینا در شرایط هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

امروزه به دلیل جلوگیری از خطرات زیست محیطی و برای تضمین سلامت مصرف­کنندگان نیاز به استفاده از ترکیبات سالم و طبیعی در تولید محصولات غذایی بیش از پیش احساس می­شود. همچنین به دلیل کمبود آب و خشکسالی صرفه­جویی در مصرف آب ضروری می­باشد. در این پژوهش اثر محلول­پاشی پوتریسین (صفر و 2 میلی‎مولار) و کم محلول­دهی در سه سطح (140، 180 و 220 میلی‎لیتر در روز) بر کیفیت و عملکرد کل میوه توت­فرنگی رقم سابرینا در شرایط هیدروپونیک بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار مواد جامد محلول،  فنل­ کل و فعالیت آنتی­اکسیدان کل در تیمار ترکیبی پوتریسین 2 میلی­مولار و کم محلول­دهی 140 میلی لیتر در روز بدست آمد. مناسب­ترین وضعیت ظاهری میوه و بیشترین عملکرد کل در اثر تیمار ترکیبی پوتریسین 2 میلی­مولار و محلول­دهی 180 میلی­لیتر در روز حاصل شد. همچنین بیشترین اسیدیته قابل تیتراسیون در شاهد (محلول­دهی220 میلی­لیتر در روز) ثبت شد. بر اساس این پژوهش، کاربرد پوتریسین می­تواند در بهبود خواص کمی و کیفی میوه توت­فرنگی در شرایط کم­محلول دهی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها