بررسی اثرات کودهای آلی بر صفات مورفو-فیزیولوژیک گیاه انگور (Vitis vinifera) در برخی تاکستان‌های استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 استاد گروه علوم باغبانی، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

3 دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.

4 استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

5 استاد گروه زراعت‌ واصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

10.30466/rip.2021.53491.1171

چکیده

کاربرد کودهای آلی در تولید درختان میوه با هدف کاهش قابل ملاحظه در مصرف کودهای شیمیایی به ­منظور دستیابی به افزایش کیفیت و پایداری عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تعدادی از کودهای آلی بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک انگور بود. آزمایش شامل کاربرد سطوح تیماری کودهای آلی در سه تکرار در سه مکان مختلف (باغ) و طی دو سال متوالی بود. تیمارها شامل کود حیوانی (شاهد، 10 و 20 تن در هکتار)، اسید هیومیک (شاهد، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار) و اسید فولیک (شاهد، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل کودهای آلی مورد استفاده بر تمامی صفات اندازه­ گیری شده (18 صفت) مانند ماده خشک میوه، قند و اسیدیته آب میوه، شاخص سطح برگ، وزن حبه، تعداد حبه، اندازه حبه، اندازه خوشه و وزن یک خوشه، معنی­ دار بوده و افزایش در میزان مصرف هر سه کود آلی به ­کار رفته در این پژوهش، بر صفات عملکرد نهایی و برخی از صفات مرتبط با آن به­ خصوص صفات تعداد گل­‌آذین در هر شاخه و تعداد خوشه تأثیر مثبت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به­ کارگیری هم‌زمان 20 تن کود حیوانی و 5 کیلوگرم از کودهای اسید هیومیک و 10 کیلوگرم اسید فولیک در هکتار، به ­عنوان یک ترکیب تیمار کودی مطلوب در باغات انگور پیشنهاد می­ گردد. به­ دلیل وجود اثر متقابل مکان و تیمارهای کودهای آلی روی صفات اندازه ‏گیری شده، نیاز به بررسی پایداری این صفات از طریق روش­ ها و آزمون ­های استاندارد می ­باشد.

کلیدواژه‌ها