کلیدواژه‌ها = آنزیم های آنتی اکسیدانی
بررسی اثر اسید سالیسیلیک در افزایش عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت انگور رقم سلطانی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 65-81

حنیفه سیدحاجی‌زاده؛ وحید صدقیه؛ فهیمه قلی‌زاده وکیل‌کندی