کلیدواژه‌ها = ژرم‌پلاسم
ارزیابی پتانسیل ژنتیکی ژرم‌پلاسم گردو در منطقه ارومیه برای گزینش ژنوتیپ‌های برتر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 90-107

کیهان طرحی؛ علیرضا فرخزاد؛ راحله قاسم زاده؛ مهدی محسنی آذر


بررسی مقدماتی صفات کمی و کیفی میوه ارقام انگور روسی در شرایط اقلیمی ارومیه

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 24-36

حامد دولتی بانه؛ ولی‌اله رسولی