کاربرد برخی اسانس ها و عصاره های گیاهی جهت افزایش کیفیت و عمر انبارمانی سیب رقم رد دلشیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

3 دکتری باغبانی و کارمند جهاد کشاورزی استان تهران، ایران.

4 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

5 استادیار بیماری شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

10.30466/rip.2023.54022.1219

چکیده

امروزه استفاده از ترکیبات شیمیایی جهت حفظ کیفیت و افزایش طول دوره انبارمانی محصولات باغی موجب به خطر انداختن سلامت انسان­ها و محیط زیست شده است؛ به همین دلیل استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با محیط ­زیست، به عنوان ایده ­ای جدید در کشاورزی نوین مطرح می ­باشد. در همین راستا به منظور بررسی تأثیر کاربرد اسانس هل و نعناع و عصاره­ های گیاهی پونه و مرزه ( هر کدام در پنج غلظت 0، 1500، 3000، 4500 و 5000 پی پی ام) بر میوه سیب رقم رد دلیشز، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به صورت غوطه ­وری انجام شد. میوه ها به مدت سه دقیقه در داخل محلول ها غوطه ور شدند و سپس در دمای دو درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی85 الی 95 درصد به مدت سه ماه نگهداری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر تیمارهای اسانس و عصاره گیاهی بر صفات کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول، pH آب میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، پروتئین کل، ویتامین ث، آنزیم­ های پراکسیداز و کاتالاز در سطح یک درصد معنی دار بود. تیمارهای اسانس و عصاره موجب حفظ وزن میوه، سفتی بافت و افزایش مواد جامد محلول گردید. همچنین اسانس و عصاره­ های گیاهی در غلظت 5000 پی­ پی ­ام، باعث افزایش فعالیت آنزیم­ های آنتی­ اکسیدانی، ویتامین ث و پروتئین کل میوه شد. اسید قابل تیتراسیون و pH آب میوه در این پژوهش تحت تأثیر غلظت ­های مختلف اسانس و عصاره­ های گیاهی، روند افزایشی و کاهشی را نشان داد. به طور کلی سطوح مختلف اسانس و عصاره­ های گیاهی مورد استفاده به عنوان ترکیبات سالم و بی خطر، توانستند باعث حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری میوه سیب رقم رد دلیشز شوند.

کلیدواژه‌ها