نویسنده = بهرام عابدی
تأثیر سطوح مختلف کیتوسان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو پایه مرکبات تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 91-100

10.30466/rip.2021.53368.1162

بهرام عابدی؛ بهنام اسفندیاری؛ سعیدرضا وصال؛ غلامحسین داوری نژاد


اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته رقم احمد آقایی

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 95-106

صابر تراب احمدی؛ بهرام عابدی؛ سید فرهاد صابرعلی