کلیدواژه‌ها = کیفیت
تأثیر نانوذرات سبز سیلیس و نقره، اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیمهای دفاعی و ماندگاری سیب رقم فوجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.30466/rip.2022.54118.1228

سارا جلوداریان؛ وحید عبدوسی؛ وحید زرین نیا؛ علیرضا طلایی؛ کامبیز لاریجانی


تأثیرمحلول پاشی اسید بوریک و کلات روی و پوشش دهی خوشه بر برخی صفات کمی و کیفی میوه خرمای پیارم

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.30466/rip.2023.54332.1248

ملیحه صادقی؛ عبدالمجید دستجردی؛ عبدالنبی باقری؛ یعقوب حسینی


بررسی اثر ال-‌آرژنین و پوشش خوراکی ژل آلوئه‌ورا بر انبارمانی خرمای خاصویی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.30466/rip.2022.54338.1249

پوران کریمی تزرجی؛ سمیه رستگار؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


تأثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و فعالیت آنزیمی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-9

10.30466/rip.2021.121070

ساوه واعظی هریس؛ محمدرضا اصغری؛ علیرضا فرخزاد؛ زهرا یوسفی


مقایسه اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک و نانو-اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری در میوه توت‌فرنگی رقم "کاماروزا"

دوره 3، شماره 2، آبان 1397، صفحه 79-93

یونس نعمتی‌میرک؛ اورنگ خادمی؛ ایمان روح‌اللهی؛ عبدالامیر بستانی؛ ناصر کریمی